Adjust your way of thinking

Dreams

18 mei 2017

Automate processes

29 mei 2017

Adjust your way of thinking

 

Adjust your way of thinking.

There are many companies that want to adjust their strategy. The Amazon, Uber and Airbnb models are often used as examples. If you want to apply this kind of models, you will need to adjust your way of thinking first. How you look like an entrepreneur against an enterprise determines the future. You can still develop such beautiful models, but if you do not adjust your way of thinking, it's not going well. Many entrepreneurs are stuck in their way of thinking. Do not start, because one cannot exist without the other. First step is to adjust your mindset, then your strategy. This is the right order.
 

Pas je manier van denken aan.

Er zijn veel firma’s die hun strategie willen aanpassen. De modellen van Amazon, Uber en Airbnb worden vaak als voorbeelden gebruikt. Als je dit soort modellen toe wil passen zal je toch eerst je manier van denken aan moeten passen.Hoe je als ondernemer aankijkt tegen je onderneming is bepalend voor de toekomst. Je kan nog zulke mooie modellen ontwikkelen maar als je je manier van denken niet aanpast komt het echt niet goed. Veel ondernemers zitten vast in hun manier van denken. Begin er dan niet aan, want het een kan niet zonder het ander. Eerste stap is het aanpassen van je manier van denken, daarna je strategie. Dit is de juiste volgorde.