Focus op intrinsieke waarde, niet op prijs

Als senior executive binnen een onderneming houdt u zich zeer waarschijnlijk regelmatig bezig met de waarde van de onderneming. Dat geldt voor ondernemingen in het algemeen, maar zeker specifiek voor beursgenoteerde ondernemingen die aandelenprijs nauw in de gaten houden. Checkt u ook dagelijks de aandelenprijs en het rendement? Ook de financieel adviseurs die betrokken zijn bij uw onderneming doen hetzelfde. Evenals de media, die de marktbeweging en aandelenprijzen nauw in de gaten houden en daarover publiceren.

En natuurlijk doet de prijs ertoe. Wij zijn de laatste die zullen zeggen dat de waarde van uw aandelen niet belangrijk is. Maar besteedt u net zo veel tijd en energie aan de intrinsieke waarde van uw onderneming? Want die is minstens zo belangrijk, voor uw langetermijnstrategie. Wij leggen u graag uit waarom en welke voordelen dit kan opleveren.

Wat is intrinsieke waarde?

intrinsieke-waarde-van-de-euro

Bron: Finler

Allereerst is het goed om te begrijpen wat intrinsieke waarde eigenlijk betekent. Intrinsieke waarde is een toekomstgerichte meting van de fundamentele waarde van een bedrijf. Als u de intrinsieke waarde van uw bedrijf gebruikt in plaats van de TSR (total shareholder return, ofwel het rendement voor investeerders) om belangrijke zakelijke beslissingen op te baseren, dan hoeft u zich minder zorgen te maken over factoren waar u geen directe controle op kunt uitoefenen. Denk bijvoorbeeld aan uw aandelenprijs. Daarentegen kunt u zich juist focussen op datgene waar u wel directe controle op kunt uitoefenen, zoals de organisatiestrategie en financiële strategie en de samenwerking/synergie tussen deze twee strategieën.

Intrinsieke waarde is een eenvoudig principe dat bij veel leidinggevenden in het bedrijfsleven bekend is, maar niet altijd even goed en consequent wordt toegepast. In veel bedrijven gaat er nog steeds te weinig aandacht uit naar de intrinsieke waarde van de onderneming en wordt er vooral gefocust op de aandelenprijs. Ofwel, kort door de bocht gesteld, is er meer aandacht voor de korte termijn dan voor de lange termijn. Dat komt ook omdat niet iedereen de connectie tussen de organisatiestrategie en intrinsieke waarde begrijpt, waardoor de onderneming niet snel en soepel genoeg groeit, zoals gepland. Daarom benadrukken we het belang van de intrinsieke waarde nog maar eens en zetten we de connectie met de organisatiestrategie voor u uiteen.

Focus op de toekomst

focus-op-toekomst-grouve

Bron: Pixabay

Door op de intrinsieke waarde van uw onderneming te focussen, ontwikkelt u een meer duurzame strategie dan wanneer u zich alleen maar focust op de prijs van de onderneming; de aandelenprijs. Door actief te werken aan de intrinsieke waarde van uw onderneming, werkt u actief aan de toekomst, weerbaarheid en groei van uw bedrijf. Met een stevig doordachte langetermijnstrategie is uw onderneming meer toekomstbestendig dan ooit tevoren. Het gaat namelijk niet alleen om de prijs van vandaag, maar ook om de waarde van morgen. Hoeveel is uw bedrijf straks waard? Hoe blijft u relevant en interessant voor investeerders?

Door actief te werken aan de intrinsieke waarde van uw onderneming, werkt u actief aan de toekomst, weerbaarheid en groei van uw bedrijf. Klik om te Tweeten

Verwachtingen overtreffen: altijd beter en beter

Om de waarde van uw onderneming te consolideren en verbeteren, zult u continu aan de verwachtingen van investeerders moeten voldoen. Sterker nog: om de waarde van uw onderneming te laten groeien, zult u ook consequent de verwachtingen van stakeholders moeten overtreffen. Stakeholders zijn snel verwend en willen altijd beter en meer. Als u vandaag de verwachtingen van uw investeerders overtreft is de uitdaging van morgen nog groter om dit nogmaals te doen. De lat ligt steeds hoger.

Door te focussen op de groei van uw intrinsieke waarde trekt u op den duur meer investeerders aan, waardoor ook uw TSR, ofwel het rendement voor uw investeerders, toeneemt. Wanneer u dus strategische keuzes maakt die positief bijdragen aan de groei van de intrinsieke waarde van uw onderneming, groeit automatisch het rendement voor uw investeerders. En dat is wat u uiteindelijk wilt als beursgenoteerde onderneming.

TIP: Get your boards on board: involving your board with a new CEO

Een nieuwe manier van denken

Focus altijd eerst op de intrinsieke waarde van uw onderneming. Daarna volgt pas de aandelenprijs. Het is een nieuwe manier van denken voor veel ervaren managers, directeuren en leidinggeven. Die weten wel dat het belangrijk is om meer aandacht te geven aan de intrinsieke waarde van de onderneming, maar doen dat in de praktijk niet consequent. Het is echter een noodzakelijke manier van denken om de waarde van uw onderneming op de lange termijn te consolideren en te laten stijgen. Het moet op den duur een gewoonte worden van directie en management om altijd eerst op de intrinsieke waarde van de onderneming te focussen en daarna pas op de prijs van de aandelen. Als u dit goed aanpakt, dan volgt de stijging van uw aandelenprijs vanzelf. Daar hoeft u niets voor te doen, behalve de intrinsieke waarde van uw onderneming consequent aandacht geven.

Integreer een nieuwe manier van denken

nieuwe-manier-van-denken

Bron: Pixabay

Om u te helpen deze nieuwe manier van denken in uw onderneming te integreren, hebben we drie fundamentele vragen over intrinsieke waarde voor u op een rij gezet. Neem deze drie vragen structureel ieder kwartaal met uw directie, management en eventuele financieel adviseurs door. Ze helpen u de visie op strategie en waarde te veranderen.

  • Welke verwachtingen van investeerders, over de intrinsieke waarde, zijn verwerkt in onze huidige aandelenprijs?
  • Wanneer, waar en waarom wordt intrinsieke waarde gecreëerd en gebruikt door onze eigen onderneming en door onze concurrentie? En hoe verhouden deze patronen zich?
  • Hoe ziet uw strategische planning eruit? Dit is uw kader om op een gedegen manier op de lange termijn weloverwogen beslissingen te nemen.

Vraag 1: De verwachtingen van investeerders

Dit betreft de eerste vraag: welke verwachtingen van investeerders, over de intrinsieke waarde, zijn verwerkt in onze huidige aandelenprijs? Voordat u hier goed antwoord op kunt geven, zult u eerst de marktwaarde van uw onderneming goed moeten begrijpen. De prijs van uw aandelen is een indicatie van ‘the wisdom of the crowd’: een signaal van investeerders over het vertrouwen in uw onderneming en de toekomstige groei en omzet van uw bedrijf. De verwachtingen van uw investeerders begrijpen is om verschillende redenen belangrijk, maar vooral omdat ze het uitgangspunt vormen voor uw strategische plannen. Pas wanneer u de verwachtingen van investeerders goed begrijpt, kunt u gerichte acties ondernemen om te voldoen aan deze verwachtingen.

Vraag 2: Waardecreatiepatronen

De tweede vraag gaat over het beter begrijpen van de waardecreatiepatronen van uw onderneming en die van uw concurrentie. Weet u hoe, wanneer, waar, en waarom u en uw concurrenten waarde genereren? Weet u hoe u waarde kunt creëren? Heeft u een goed beeld hoe deze patronen veranderen door de tijd? Veel leidinggevenden antwoorden met “natuurlijk!”, maar vaak blijkt dat er toch te weinig aandacht aan deze vragen wordt besteed. Ga actief om met waardecreatiepatronen. Stel bijvoorbeeld een projectgroep samen die deze patronen in beeld brengt en monitort. Bespreek vervolgens ieder kwartaal de grote bewegingen.

Weet u hoe, wanneer, waar, en waarom u en uw concurrenten waarde genereren? Klik om te Tweeten

Vraag 3: Strategische planning

Deze derde vraag is meer actiegericht: hoe ziet uw strategische planning eruit? Uw strategische planning is een stevig kader om uw zorgvuldig uitgestippelde strategie te bewaken en realiseren, op de lange termijn. Dit is essentieel om de focus op uw intrinsieke waarde te behouden. Om de geplande groei van uw intrinsieke waarde en dus uiteindelijk het rendement voor investeerders te realiseren, zult u een agenda moeten maken. Welke strategische acties onderneemt u vandaag, morgen en volgend jaar die bijdragen aan de groei van de intrinsieke waarde van uw onderneming? Plan diverse strategische onderwerpen op de lange termijn om aan te pakken.

TIP: De juiste strategie kiezen en uitvoeren doe je zo

Verleg ook de focus binnen uw onderneming

Hoe kunt u, als directeur, manager of leidinggevende, de intrinsieke waarde van uw onderneming helpen consolideren en groeien? Wordt er momenteel meer aandacht besteed aan de aandelenprijs dan de intrinsieke waarde van uw onderneming? De focus verleggen kost tijd en een strategische aanpak. Een verandertraject dat u slim en weloverwogen dient aan te pakken. Wij bieden u persoonlijke begeleiding bij dit traject. Daarbij houden we rekening met uw doelstellingen, de diverse belangen en helpen u bij het ontwikkelen van uw leiderschapskwaliteiten om de juiste draagkracht intern te realiseren.

Share This