Door: Gerard Grouve

Een ‘geweldige bedrijfscultuur’ is populair om in een vacature te noemen. Het is een geweldig lokaas voor nieuwe medewerkers, maar ook voor new business. Maar wat is een geweldige bedrijfscultuur nu eigenlijk? Doe je als bedrijf alleen nog maar mee als je een tafeltennistafel in de kantine hebt, waar biologische maaltijden worden bereid, yogalessen worden gegeven en op vrijdag een vrimibo plaatsvindt? Nee, een bedrijfscultuur gaat verder dan dat. Een bedrijfscultuur gaat over ‘de manier waarop we hier dingen doen’. Wat is dat en wanneer kunnen we een bedrijfscultuur ‘geweldig’ noemen?

Een ‘geweldige bedrijfscultuur’ is populair om in een vacature te noemen. Het is een geweldig lokaas voor nieuwe medewerkers, maar ook voor new business. Maar wat is een geweldige bedrijfscultuur nu eigenlijk? Klik om te Tweeten

Het belang van een geweldige bedrijfscultuur

Waarom is het hebben van een aantrekkelijke bedrijfscultuur eigenlijk zo belangrijk? Om medewerkers te werven en binnen te houden. Klagende medewerkers zijn voor ieder bedrijf nadelig. Het heeft een negatieve invloed op uw branding en dat komt uw business en recruitment absoluut niet ten goede. Integendeel, een negatieve bedrijfscultuur kan veel afbreuk doen aan uw branding. Uw medewerkers zijn immers de belangrijkste ambassadeurs van uw bedrijf. Wees u daar als ondernemer, directeur of manager van bewust en maak er slim gebruik van.

geweldige-bedrijfscultuur-tafeltennis-kantoor

Bron: Unsplash

Bedrijfscultuur van binnenuit

Een bedrijfscultuur is niet iets wat de directie of het managementteam bepaalt, vervolgens oplegt aan medewerkers en that’s it. Nee, een bedrijfscultuur wordt gedragen door uw medewerkers en ontstaat van binnenuit de organisatie. De kracht van uw bedrijfscultuur is inherent aan de kracht van uw identiteit. Kortom, een sterke identiteit ligt aan de basis van een sterke bedrijfscultuur. Een sterke identiteit wordt gevormd door een glasheldere, begrijpelijke en realistische missie, visie en kernwaarden, die naadloos aansluiten bij uw bedrijfsfilosofie.

Opbouw bedrijfscultuur

Grofweg kunnen we stellen dat een bedrijfscultuur is opgebouwd uit drie elementen die met elkaar in balans dienen te zijn: gedrag, systemen en werkwijzen, allemaal geleid door een overkoepelende reeks waarden. Als deze drie met elkaar in balans zijn en overeenkomen met de waarden van uw organisatie, dan is er sprake van een geweldige bedrijfscultuur. Wanneer er scheurtjes ontstaan en deze drie elementen beginnen te schuren, dan is dat zichtbaar en voelbaar in uw bedrijfscultuur. Dat uit zich vaak in het vertrek van goede medewerkers. Een teken dat u actie moet ondernemen, want zodra goede krachten vertrekken, ontstaat er veelal een negatief domino-effect in de branding en business van uw bedrijf.

1. Gedrag en houding

Uw gedrag als leider is medebepalend voor de heersende bedrijfscultuur in uw organisatie. Als leidinggevende heeft u een voorbeeldfunctie in het omgaan en uitdragen van de (kern)waarden van het bedrijf. Als leiders niet het gedrag vertonen dat de waarden weerspiegelt, zijn de waarden zinloos. Wees tevens consistent in uw gedrag, want medewerkers hebben behoefte aan duidelijkheid en dat kunt u teweegbrengen door consistent te zijn in uw gedrag. Creëer duidelijke verwachtingen met duidelijk gedrag. Uw team ziet bijvoorbeeld welke gedragingen consequent worden beloond en welk gedrag leidt tot promotie.

Leestip: Zo zorg je voor gelukkige werknemers

2. Systemen

Systemen in uw bedrijf versterken of verzwakken uw bedrijfscultuur. Kijk maar:

Werving en selectie: is uw aannamebeleid in lijn met uw bedrijfscultuur? Door de juiste kandidaten aan te nemen, die aansluiten bij uw bedrijfsfilosofie, versterkt u de bedrijfscultuur aanzienlijk. Andersom, bij een mismatch, kunt u de bedrijfscultuur aanzienlijk verzwakken.

Strategie en doelen stellen: sluiten de doelen die u stelt naadloos aan bij uw bedrijfsfilosofie en past de weg daarnaartoe, oftewel de strategie, ook in het plaatje van uw bedrijfscultuur?

Beoordelen: hoe worden gedragingen in uw organisatie op dit moment beoordeeld? Past dat binnen de gewenste bedrijfscultuur? Creëer een positieve en open omgeving, waar uw mensen zich vrij kunnen en durven te gedragen. Voorkom een organisatie die door angst wordt gedreven, want dat is voor geen enkel bedrijf goed!

Ontwikkelen: stimuleer als leidinggevende een positieve leeromgeving, waarin uw medewerkers zich kunnen ontwikkelen. Een veilige leeromgeving is een omgeving waarin medewerkers op eigen tempo kunnen groeien en zich ontwikkelen. Voorkom een gehaaste bedrijfscultuur, waarin groeien en ontwikkelen een must is.

Belonen: wat zijn de te maken stappen in de organisatie? En welke beloningen zijn er te behalen? Maak uw beloningssysteem inzichtelijk voor uw medewerkers, als positieve stimulans. Maak ook inzichtelijk welke kwaliteiten er nodig zijn om bijvoorbeeld manager, directeur of vicepresident te worden. Ook dit heeft weer alles te maken met het creëren van de juiste verwachtingen, oftewel duidelijkheid bij uw medewerkers.

Leestip: 10 manieren om uw bedrijfscultuur te verbeteren en productiviteit te verhogen

3. Werkwijze en processen

Dit element van uw bedrijfscultuur omvat alle bedrijfsactiviteiten, zoals vergaderingen en bedrijfsevenementen, maar ook feedbacksessies en het besluitvormingsproces. Uw werkwijze en processen veranderen mee, naarmate uw bedrijf verandert. Kijk daarom goed naar uw werkwijze en de processen die u hanteert: sluiten deze nog steeds naadloos aan bij uw bedrijfsfilosofie? Zorg dat de waarden van uw bedrijf ook terugkomen in uw werkwijze en processen.

Pieter Zwart over de cultuur en waarden van Coolblue

Een geweldige bedrijfscultuur kost tijd

Het opbouwen van een geweldige bedrijfscultuur, waar iedereen wil werken en niemand weg wil, kost tijd. Evenals het behouden van uw bedrijfscultuur. Heeft u eenmaal een geweldige bedrijfscultuur te pakken, dan is het niet vanzelfsprekend dat deze cultuur jarenlang meegaat, zonder daar tijd en energie in te steken. Blijf continu kijken naar gedrag en houding in uw bedrijf, het wervingsproces en de werkwijze en processen in uw organisatie. Zijn deze drie elementen nog steeds ingericht volgens de waarden van uw bedrijf en sluiten ze naadloos op elkaar aan? Maak van het waarborgen van uw bedrijfscultuur een actief proces.

Advies en begeleiding

Als externe consultant helpen we u graag bij het veranderproces om van uw bedrijfscultuur een geweldige bedrijfscultuur te maken; een bedrijf waar iedereen wil werken en geen enkele medewerker wil vertrekken. Samen leggen we uw bedrijfsfilosofie en uw organisatiewaarden onder het vergrootglas, om vervolgens een realistische strategie uit te stippelen, op weg naar een geweldige bedrijfscultuur!

Gerard Grouve

Eigenaar Grouve Management BV
06 - 20 39 72 32 | info@grouve.nl

 

Wellicht ook interessant voor je:

Share This