Heeft iedereen binnen uw bedrijf aandacht voor de strategie?

Welke kwaliteiten heb je nodig als een leider?

14 februari 2018

Is uw bedrijf klaar voor de toekomst?

4 maart 2018

Heeft iedereen binnen uw bedrijf aandacht voor de strategie?

The value chain is only as strong as its weakest link, is exact de reden waarom het belangrijk is dat de strategie van uw bedrijf organisatie breed gedragen wordt. Wie is er bij uw bedrijf eigenlijk verantwoordelijk voor het uitzetten en waarborgen van de bedrijfsstrategie? Is er wel iemand verantwoordelijk voor? En is er überhaupt wel een strategie? Het makkelijkst is om naar de CEO of directeur te wijzen, maar dat is geen slim idee. Het strategisch leiden van een organisatie vergt tijd en focus. Een CEO of directeur heeft al genoeg zaken aan zijn hoofd en verantwoordelijkheden op z’n bordje.

Een unieke strategie op maat

Laten we het eerst eens hebben over het doel en nut van een goed geformuleerde bedrijfsstrategie. Heeft u al een strategie voor uw bedrijf? Iedere succesvolle organisatie heeft er één; alleen dat is al reden genoeg om actie te ondernemen op uw bedrijfsstrategie, als u er nog geen heeft. Het helpt koers te geven aan uw organisatie, op lange termijn. Het helpt u beslissingen te nemen op korte termijn, die bijdragen aan uw lange termijndoelstellingen. Een strategie is altijd uniek. Geen enkel bedrijf hanteert dezelfde strategie, dat is simpelweg onmogelijk, omdat elk bedrijf anders is. De vorm van een strategie is daarentegen wel altijd hetzelfde, namelijk gericht op de lange termijn. De invulling is echter afhankelijk van het type organisatie, de omvang, bedrijfscultuur, missie, visie en bedrijfsdoelstellingen. Er bestaat niet zoiets als een one-size-fits-all concept. Het formuleren van een bedrijfsstrategie vergt toewijding en aandacht, evenals het waarborgen ervan door een strategisch leider.

De verantwoordelijkheden van een strategisch leider

Een succesvolle strategisch leider is niet alleen verantwoordelijk voor het formuleren en hanteren van de bedrijfsstrategie, maar ook voor het tactisch uitzetten, ofwel designen, van de strategie in de organisatie. Om een bedrijfsstrategie te laten slagen, moet deze namelijk organisatie breed gedragen worden. De strategisch leider is verantwoordelijk voor het overbrengen van de strategie naar belangrijke schakels in de organisatie. Dat kunnen afdelingshoofden zijn, die op hun beurt weer aangestuurd worden om de strategie over te brengen op hun team, maar het kan ook de hele organisatie betreffen. Dat laatste is vaak bij kleine organisaties het geval, vanwege de korte lijnen. De strategisch leider is verantwoordelijk voor het informeren, motiveren en controleren van werknemers als het gaat om de handhaving van de bedrijfsstrategie. Een uiterst belangrijke taak, die in veel bedrijven niet goed geregeld is en waar iedereen druk is met het managen van zijn eigen taken en verantwoordelijkheden. Wat overigens menselijk is. Het de taak van de strategisch leider om ook de strategie regelmatig onder de aandacht te brengen, om het blikveld van werknemers te verruimen.

De capaciteiten van een strategisch leider

Een strategisch leider is verantwoordelijk voor het formuleren, hanteren en optimaliseren van de bedrijfsstrategie. Hij kijkt naar het grote belang van een organisatie, het totaalplaatje. Een goede strategisch leider heeft een groot inlevingsvermogen; hij kan zich verplaatsen in alle lagen van de organisatie en in iedere positie binnen het bedrijf. Een succesvolle strategisch leider heeft een brede kennis van het product en/of de dienst van het bedrijf, de branche en de organisatie zelf. Kortom, hij heeft kennis van zaken en is breed geïnformeerd. Tevens snapt hij de uiteenlopende belangen van verschillende stakeholders. Een strategisch leider is ook stressbestendig en niet makkelijk te beïnvloeden. Hij moet zich namelijk op de lange termijnvisie kunnen focussen, zonder zich te laten beperken door eventuele druk op korte termijn. Tot slot is een strategisch leider communicatief sterk en weet mensen op de juiste manier te informeren en motiveren, om draagvlak in de organisatie te creëren.

 Plan van aanpak

Grouve Consultancy helpt u uw organisatiestructuur inzichtelijk te maken. Met de juiste coaching en begeleiding ondersteunen wij u bij het formuleren van uw bedrijfsstrategie. Samen maken we een plan van aanpak voor de handhaving en waarborging van uw bedrijfsstrategie op lange termijn en we begeleiden u in de zoektocht naar de juiste strategisch leider voor uw organisatie, intern of extern.