De wereld om ons heen verandert. De vorm en inhoud van leiderschap dus ook. We werken meer digitaal dan ooit tevoren, trends en ontwikkelingen volgen elkaar in een rap tempo op en innovatie speelt een steeds grotere rol. Technologieën vernieuwen en verbeteren voortdurend. Ook de mindset van werknemers verandert. Millennials hebben een aanzienlijk andere mindset dan babyboomers bijvoorbeeld. Al deze veranderingen vereisen ook een andere manier van leidinggeven en management. Bent u zich hiervan bewust en hoe gaat u hiermee om?

Flexibel meebewegen

flexibel-meebewegen

Leiders moeten flexibel meebewegen. Bron: Pixabay

Leidinggeven in de 21e eeuw vereist andere kwaliteiten en capaciteiten, maar vooral ook een andere focus. Als succesvolle leider in de 21e eeuw moet u flexibel kunnen meebewegen met de (externe) trends in de markt en (interne) ontwikkelingen binnen de organisatie. Een flexibele houding is essentieel om te slagen als leidinggevende in de 21e eeuw. U moet snel kunnen schakelen tussen verschillende situaties, opvattingen en ideeën. Ook nog rekening houdend met uiteenlopende belangen, van bijvoorbeeld een millennial of babyboomer.

Organisatiestructuur op de schop

Hiërarchie is voorgoed verleden tijd. Platte organisaties met open deuren (en het liefst helemaal geen deuren) zijn in. Sterker nog: dit soort organisaties zijn de normaalste zaak van de wereld. In de huidige organisatiestructuur draait het niet meer om hiërarchie en afdelingen, maar om samenwerking en persoonlijke ontwikkeling. Organisaties hebben daardoor een andere structuur gekregen, waardoor ook de rol van directie, manager en teamleider is veranderd.

TIP: Conflicthantering op de werkvloer: hoe gaat u daarmee om?

Van reageren naar anticiperen

Als succesvolle leider in de 21e eeuw is het nog belangrijker om vooruit te kunnen kijken. Reageren op interne en externe ontwikkelingen is niet (meer) genoeg. U moet proactief kunnen anticiperen op aanstaande veranderingen.

Omgaan met veranderingen: 10 tips

Kortom, goed om kunnen gaan met veranderingen is wezenlijk belangrijk om te slagen als leider in de 21e eeuw. De vraag luidt dus: hoe inspireren leiders veranderingen in de 21e eeuw? Door deze tien principes te volgen.

1. Cultuur: de aanjager

Een bedrijfscultuur zet de toon binnen de organisatie. Met de juiste bedrijfscultuur kunt u de mindset van uw werknemers positief beïnvloeden, waardoor ideeën en veranderingen breed worden gedragen. De bedrijfscultuur is daarom een belangrijke drager om veranderingen door te voeren en te laten slagen.

2. Vertrouwen: de brandstof voor verandering

Hebben uw werknemers vertrouwen in de organisatie, in het product of de dienst, de top van de organisatie en in u als leidinggevende? Alleen wanneer uw mensen vertrouwen in u en de organisatie hebben, zijn ze bereid om veranderingen te adopteren.

3. Verantwoordelijkheid: op alle niveaus

Wilt u verandering doorgeven? Dan is het belangrijk dat eenieder in de organisatie zijn verantwoordelijkheid neemt, zodat de aanstaande verandering breed wordt gedragen.

4. Mindset: geloof in uw missie

Als u er niet in gelooft, dan doen uw werknemers dat al helemaal niet! De juiste mindset om veranderingen door te voeren is ongelooflijk belangrijk om mensen in uw organisatie te motiveren, inspireren en in beweging te krijgen.

5. Voorbereiding: verzamel de juiste kennis en plan slim vooruit

Vooruitzien is regeren. Ga gedegen te werk bij het doorvoeren van verandering. Doe uw huiswerk door de juiste kennis te verzamelen en plan slim vooruit. Voer de veranderingen strategisch en gefaseerd uit, zodat het de meeste kans van slagen heeft. Spring dus niet zomaar in het diepe.

6. Transmissie: communiceer uw visie

Creëer draagkracht binnen de organisatie door uw visie organisatiebreed te communiceren. Betrek de juiste partijen. Draag uw ideeën over op de mensen die uw idee kunnen aanjagen, voor een breed sneeuwbaleffect dat impact heeft.

7. Opname: de kracht van participatie en acceptatie

In het verlengde van de vorige tip is het de kunst om alle werknemers mee te krijgen in het actief doorvoeren van de aanstaande veranderingen. Betrek uw mensen actief bij het doorvoeren van veranderingen. Alleen communiceren is niet voldoende, verbind ook acties.

8. Vermoeidheid: omgaan met angst

Veranderingen zijn voor veel mensen spannend. Ze kunnen niet goed overzien wat de veranderingen voor invloed hebben en wat het betekent voor hun rol binnen de organisatie. Het is uw taak om die angst weg te nemen, door duidelijkheid te geven.

9. Discipline: focus en houd vol

Veranderingen succesvol doorvoeren kost tijd. Focus op uw missie en houd vol!

10. Veerkracht: het pad naar blijvende verandering

Ook veranderingen zijn niet in het vat gegoten. Houd niet stoïcijns vast aan uw nieuwe plan, product, dienst of werkwijze. Ook veranderingen veranderen op den duur.

Ontwikkel uw leiderschapskwaliteiten

Heeft u het idee dat er meer uit uw leiderschapskwaliteiten te halen valt? Wij ondersteunen u graag in uw persoonlijke ontwikkeling. Samen kijken we waar uw kracht ligt en wat u belangrijk vindt als succesvolle leider in de 21e eeuw.

 
Share This