Een bedrijfscultuur verandert niet zomaar van de een op andere dag van positief naar negatief. Daar gaat tijdenlang verwaarlozing aan vooraf, met negativiteit op de werkvloer, roddels, achterklap en vooral een gebrek aan goed leiderschap. Een slechte vibe in de organisatie ontstaat namelijk vaak door de tekortkoming van een goede leidinggevende in de organisatie, die niet ziet wat er speelt en/of niet op tijd ingrijpt. Zo krijgt negativiteit de kans om zich als een olievlek in de organisatie te verspreiden.

Negatieve werknemers: wat doe je ermee?

negatieve-werknemers

Bron: Pixabay

Oké, een of meerdere leidinggevenden binnen uw bedrijf hebben zitten slapen. Negativiteit heeft te lang vrij spel gehad binnen uw organisatie. Wat nu? Sommige werknemers zijn daardoor dusdanig ‘vergiftigd’ met negativiteit dat de weg terug onmogelijk lijkt. Kunnen deze werknemers nog positief bijdraaien en een positieve bijdrage leveren aan de bedrijfscultuur? Of is ontslag de enige uitweg?

Iedere situatie is uniek en iedere persoon is anders. Het is dus onmogelijk om een eenduidig antwoord te geven. Wij adviseren echter om eerst altijd te kijken wat er kan worden met de huidige situatie gedaan en niet meteen over te gaan tot ontslag. Verdiep u in de motieven van de negatieve mensen in uw organisatie: waarom doen ze wat ze doen? Waarom verspreiden ze negativiteit binnen uw organisatie? Waarom leveren ze een afbrekende bijdrage aan de bedrijfscultuur?

TIP: Hoe verliest u waardevolle werknemers?

Van werknemer naar ambassadeur

Heeft u goede hoop dat u uw werknemer weer kunt bijdraaien tot de positieve collega die hij ooit was? Een aantal tips om van uw werknemer een ambassadeur te maken.

 1. Betrek en informeer
  Neem uw werknemers altijd serieus. Betrek ze bij uw plannen en informeer ze over uw strategieën. Pas wanneer u uw mensen serieus neemt, kunnen uw mensen u serieus nemen en kunnen ze een positieve bijdrage aan de bedrijfscultuur leveren.
 2. Stimuleer en motiveer
  Goed voorbeeld doet volgen. Worden de normen en waarden van de organisatie niet naar uw tevredenheid opgevolgd? Stimuleer en motiveer uw mensen door het goede voorbeeld te geven. Wees gul en geduldig!
 3. Neem uw verantwoordelijkheid
  Oké, u heeft het als leidinggevende niet zo handig aangepakt waardoor de bedrijfscultuur niet optimaal meer is, voorzichtig uitgedrukt. Als u daar verandering in wilt brengen, zult u eerst eerlijk naar uzelf en uw collega-leidinggevenden moeten zijn. Erken het probleem en kom dan pas in actie. Zo neemt u uw verantwoordelijkheid als een ware leider. En dat is precies wat uw mensen nu nodig hebben: een leidinggevende die zijn verantwoordelijkheid neemt.
 4. Wees transparant
  Betrek uw werknemers bij de resultaten die worden geboekt, maar ook bij de moeilijke momenten, dus bij de pijn van de organisatie. Zo krijgen uw werknemers een realistischer beeld van wat er speelt. Als u transparant bent over het reilen en zeilen van de organisatie, kunnen uw mensen empathie ontwikkelen voor de situatie die gaande is. Dat geldt voor goede tijden en voor minder goede tijden. Ook in minder goede tijden zullen uw werknemers zich als ambassadeurs opstellen als u transparant bent (geweest).
 5. Bedenk: what’s in it for them?
  Waarom zouden uw werknemers zich inzetten als ambassadeurs voor uw bedrijf? Bedenk goed: wat levert het uw werknemers op? Zo verzamelt u waardevolle argumenten om uw mensen vervolgens mee te stimuleren of motiveren om zich positief in te zetten. Denk bijvoorbeeld aan meer werkplezier en betere doorgroeimogelijkheden.
 6. Doe het als een olievlek
  Begin met een klein groepje enthousiaste werknemers. Zij dragen hun positivisme vervolgens weer uit naar de rest van de organisatie. Zo krijg je steeds meer betrokken werknemers en verspreidt de hernieuwde bedrijfscultuur zich als een olievlek.
 7. Overdrijf niet
  Wees realistisch en blijf natuurlijk. U kunt niet ineens verwachten dat al uw werknemers binnen een dag met een brede glimlach door het kantoorgebouw huppelen, daar waar ze gisteren nog als pessimisten door het pand slenterden (bij wijze van spreken natuurlijk). Verwacht niet te veel van uw mensen, want dat komt niet natuurlijk over en zal daardoor eerder averechts werken.
 8. Helaas: niet iedere werknemer is ambassadeur
  Het is helaas niet anders, maar niet iedere werknemer is te motiveren zich als een ambassadeur te gedragen. Besef, accepteer en respecteer dat ook.

TIP: Zorg voor een goede mentor

Verandering kost tijd

U heeft de bedrijfscultuur een tijd lang verwaarloosd, dus het zal ook enige tijd duren voordat u dit heeft veranderd en de heersende bedrijfscultuur weer positief is. Verandering kost namelijk tijd, zoals u als succesvol leidinggevende weet. Zo ook het veranderen van de bedrijfscultuur. Gun uzelf de tijd, neem genoeg tijd!

Behoud uw nieuwe bedrijfscultuur

Gefeliciteerd, het is u gelukt om de giftige angel(s) uit de organisatie te halen. Met of zonder ontslagen, hoe dan ook is de bedrijfscultuur weer optimistisch en draagt die positief bij aan de werksfeer en het bedrijfsresultaat. Nu is het zaak om de bedrijfscultuur te behouden. Waarborg de positiviteit binnen uw organisatie door de bedrijfscultuur nauw in de gaten te houden. Worden de waarden en normen van de organisatie nog nageleefd? Fungeren uw mensen nog steeds als ambassadeur van uw bedrijf of kan het beter? Wees alert op de bedrijfscultuur en signaleer veranderingen. Dan kunt u op tijd kunt inspringen of bijsturen om de positieve bedrijfscultuur intact te houden.

Bedrijfscultuur veranderen?

Verandering kost tijd, dat zeiden we eerder al. Veranderingen doorvoeren vergt ook kennis en ervaring om het juiste resultaat te behalen. Wij ondersteunen u graag door samen uw bedrijfscultuur onder het vergrootglas te leggen, de pijnpunten te benoemen en een plan van aanpak te maken om uw bedrijfscultuur te veranderen.

Wellicht ook interessant voor je:

Share This