Breng probleemoplossende experts bij elkaar en bereik samen meer

Als we aan leiderschap denken, dan denken we aan één leider die een groep met mensen aanstuurt om samen iets te bereiken. Eén leider die de kar trekt, die de leiding neemt, die mensen instrueert, die delegeert, motiveert en inspireert. Dat is hoe we leiderschap uit het boekje kennen, toch? Dit is de meest klassieke vorm van leiderschap, die we nagenoeg allemaal kennen en waar we allemaal (zakelijk of privé) weleens mee te maken hebben gehad.

Maar, leiderschap kan ook in een groepsverband plaatsvinden, met meerdere leiders. Een project kan ook tot een succes worden gebracht door een groep mensen die steeds verandert van samenstelling en steeds een andere leider heeft. Gedurende de verschillende projectfasen stappen er steeds nieuwe mensen in en uit de projectgroep en voegen nieuwe expertises toe aan de projectgroep op het moment dat het nodig is. En pakken de leiding. Met een dusdanige werkwijze lijkt er op het eerste gezicht geen sprake te zijn van leiderschap, maar dat is er wel degelijk. Het is alleen niet zichtbaar in de meest herkenbare, klassieke vorm. Het leiderschap wisselt elkaar af.

Deze benadering van leiderschap wordt ook wel ‘challenge-driven leadership’ genoemd. Kent u dit begrip al? In dit artikel leggen we u uit wat challenge-driven leadership is, hoe het werkt en wat ervoor nodig is om het te laten slagen.

Gedreven door creatieve uitdaging

Bij challenge-driven leadership worden leiders gedreven door creatieve uitdaging, door de intrinsieke motivatie om een probleem of uitdaging op te lossen. Autoriteit, status en hiërarchie vinden deze type leiders totaal niet belangrijk. Ook is leiderschap geen doel op zich voor deze leiders. Leiders die worden gedreven door creatieve uitdaging geven geen leiding omdat ze leiding willen geven. Dit type leider geeft leiding met de intrinsieke motivatie om iets te willen bereiken; het gaat om het beste resultaat. Creatieve vrijheid en de vrijheid om de leiding te pakken, om de uitdaging aan te gaan en tot een succes te brengen, is een absolute must voor dit type leiders. Ze worden dan ook niet graag aangestuurd door anderen, omdat ze zich dan beperkt voelen in het vinden van de juiste oplossing.

Bij challenge-driven leadership worden leiders gedreven door creatieve uitdaging, door de intrinsieke motivatie om een probleem of uitdaging op te lossen. Klik om te Tweeten

Leiderschap vanuit expertise

Het type leider dat wordt gedreven door creatieve uitdaging, wordt tevens gedreven door expertise en kennis. Dat gaat parallel met elkaar op. De behoefte om bij te willen dragen met expertise en kennis is sterk overheersend. Deze leiders zijn daarom ook allemaal specialisten en experts; vakmensen die graag het beste uit hun werk willen halen en daarbij de leiding pakken als dat nodig is.

Voorwaarden voor succes

voorwaarden-voor-succes-grouve

Bron: Pixabay

Niet ieder project is geschikt om op een dusdanige manier aan te vliegen. Ook niet ieder type organisatie is geschikt om zo te worden ingericht. Sommige projecten of organisaties vereisen klassiek leiderschap om succesvol resultaat neer te zetten. Ook niet iedere projectmedewerker of -leider, manager of leidinggevende is geschikt om in een projectteam of organisatie te werken met verdeeld leiderschap, waarbij de gezamenlijke drive om creatieve uitdagingen aan te gaan en op te lossen de bindende factor is. Waar moet een project, organisatie en leider dan wel aan voldoen? We hebben een aantal voorwaarden voor succes op een rij gezet. Doe er uw voordeel mee!

1. Innovatieve projecten

Het zijn de projecten waarbij innovatie een belangrijke rol speelt die het meest geschikt zijn voor dit type leiderschap. Ook organisaties met innovatieve diensten of producten zijn uitermate geschikt om challenge-driven leadership toe te passen. Leiders die worden gedreven door creatieve uitdaging bijten zich het liefst vast in innovatie. Bij innovatieve projecten moet er vaak buiten de gebaande paden kunnen worden gedacht en dat is waar creatieve geesten goed in zijn. Ze laten graag hun fantasie de vrije loop. Sterker nog, vrij kunnen denken is een belangrijke vereiste voor creatievelingen om goed te presteren. Innovatieve projecten waarbij vernieuwende oplossingen moeten worden bedacht en ontwikkeld, zijn daar uitermate geschikt voor.

TIP: 6 Tips for your business to use now to win the innovation game

2. Ondernemerschap

Moeten er nieuwe ideeën worden bedacht? Stappen worden gezet die de nodige lef en moed vereisen? Projecten en organisaties die worden gedreven door ondernemerschap zijn ideale projecten en bedrijven om te worden geleid door leiders die worden gedreven door creatieve uitdaging. Ze vatten de koe bij de horens, bijten zich vast als een ondernemer, met de missie om tot de beste oplossing te komen.

3. Oplossingsgerichte projecten

Projecten of bedrijven die tot een gerichte oplossing moeten komen, zoals de ontwikkeling van een nieuw product, de aanbeveling voor een nieuw softwarepakket of een project waarbij een datalek of een financieel gat boven water moet worden gehaald, zijn projecten die uitermate geschikt zijn om te worden geleid door leiders die worden gedreven door creatieve uitdaging. Dit vergt namelijk expertise, kennis én creativiteit. De perfecte combinatie!

TIP: Smart collaboration harnesses the power of your subject-matter experts

4. Probleemoplossend vermogen

De leiders die instappen in dit type project of organisatie, zijn leiders met een sterk probleemoplossend vermogen. Ze zijn intrinsiek gemotiveerd om vanuit hun expertise en kennis tot de beste oplossing te komen. De drang om het probleem op te lossen is alles overheersend en haalt bij dit type leiders het beste naar boven. Ze verlaten de gebaande paden om het probleem op te lossen en boren hun kennis en expertise tot in de diepte aan om alles uit de kast te halen. Problemen oplossen is de natuurlijke drive van dit soort type leiders.

5. Talent als belangrijke voorwaarden

Om challenge-driven leadership succesvol te realiseren is het niet afdoende om mensen als ‘human resources’ te benaderen. Werknemers zijn meer dan alleen een fte of resource. Succesvol challenge-driven leadership is alleen mogelijk als u van het talent van de mens uitgaat. Talent is altijd het uitgangspunt, van iedere werknemer die werkzaam is in een project of bedrijf dat door challenge-driven leadership wordt geleid. Focus op het vinden van de juiste persoon voor de juiste positie.

Om challenge-driven leadership succesvol te realiseren is het niet afdoende om mensen als ‘human resources’ te benaderen. Klik om te Tweeten

6. Team in balans

We zeiden het al in de vorige voorwaarde: stel een team van experts samen, waarbij talent het belangrijkste uitgangspunt is. Alleen dan ontstaat de juiste synergie die noodzakelijk is om het project in deze vorm tot een succes te brengen. Focus niet te veel op goed samen willen werken, dat komt vanzelf wel als u de juiste mensen op de juiste plek zet. Een groep van talenten, met diepgaande expertise en kennis, die worden gedreven door creatieve uitdaging en met een sterk probleemoplossend vermogen, komt vanzelf tot een natuurlijke rolverdeling. Geen van allen heeft de drang om de leiding te moeten pakken. Eenieder pakt de leiding en neemt z’n verantwoordelijk op zijn of haar specifieke vakgebied en gaat dan tot het uiterste om het beste resultaat te behalen. Individueel belang wordt vanzelf teambelang als alle expertises samenvallen. De samenstelling van de projectgroep of organisatie is dus essentieel om het project of uw organisatiestructuur te laten slagen. Alleen bij de juiste samenstelling ontstaat de juiste synergie.

Het resultaat: een andere manier van denken

organisatiestructuur-grouve

Bron: Pixabay

Leiders die niet worden gedreven door leiderschap maar door de intrinsieke motivatie om creatieve uitdagingen aan te gaan, zijn ook leiders. Ze worden alleen niet altijd als zodanig gezien. Dit type leider noemt zichzelf liever een ‘problem solver’. Ook bedrijven zijn veelal ingericht op klassiek leiderschap. Het vergt een andere manier van denken om de structuur van een organisatie en/of de structuur van een projectteam in te richten op challenge-driven leadership. Wilt u challenge-driven leadership optimaal integreren in uw projectteams of misschien wel in uw organisatiestructuur? Dan is het zaak om uw activiteiten anders in te richten, gericht op het aangaan van uitdagingen, zonder vaste kaders.

Zo krijgen creatieve leiders die worden gedreven door uitdaging de kans om op te staan en vrij aan de slag te gaan met de uitdaging die op tafel ligt. Kijk ook nog eens kritisch naar de samenstelling van uw projectgroep of uw organisatie: zitten de juiste mensen op de juiste plek? Bestaat uw organisatie uit talenten met diepgaande kennis en expertises? Worden uw medewerkers gedreven door de intrinsieke motivatie om problemen zo goed mogelijk op te lossen en zijn ze daarbij bereid om de gebaande paden te verlaten?

TIP: De juiste strategie kiezen en uitvoeren doe je zo

Ontwikkel uw leiderschapskwaliteiten

Heeft deze manier van leiderschap u aan het denken gezet? Voelt u zich aangesproken als leider of als leidinggevende om uw organisatie en/of projectteams anders in te richten? Wij bieden persoonlijke begeleiding en helpen u graag deze nieuwe manier van denken over leiderschap gefaseerd te integreren in uw organisatie of projectteam. Daarbij kijken we naar de huidige structuur, uw persoonlijke leiderschapskwaliteiten en luisteren we naar uw verwachtingen, ambities en doelen, om samen tot succesvol plan van aanpak te komen.

Share This