Bent u een nieuwe strategie voor een nieuwe of bestaande business aan het ontwikkelen? Dan is het verstandig om al in een vroeg stadium uw veronderstellingen/aannames te testen, om zo de eerste correcties door te voeren nog voordat u uw strategie heeft uitgerold. Dat bespaart u namelijk veel tijd en geld. U tackelt immers zaken die anders in een later stadium aan het licht komen en voor problemen kunnen zorgen.

In dit artikel geven we u handvatten voor het signaleren, identificeren en prioriteren van veronderstellingen/aannames en methodes om uw veronderstellingen te testen, op basis van drie parameters: ernst, waarschijnlijkheid en de kosten van het oplossen van onzekerheid.

Het raakvlak met de lean startup-methode

De werkwijze om uw veronderstellingen in een vroeg stadium te testen sluit naadloos aan bij de populaire lean startup-methode. Steeds meer startende ondernemingen hanteren de lean startup-methode, waarbij een product of dienst al in een vroeg stadium op de markt wordt gebracht, zonder dat deze optimaal is doorontwikkeld. Zodoende tast de startende onderneming eerst de vraag en behoefte van de markt af om vervolgens het product of de dienst optimaal door te ontwikkelen. Door trial-and-error wordt het product of dienst en de strategie vormgegeven.

TIP: The Lean Startup Methodology

Het belang van veronderstellingen testen

strategie-testen-grouve

Test uw veronderstellingen. Bron: Pixabay

Het testen van uw veronderstellingen vóórdat een plan of strategie volledig wordt uitgewerkt en uitgerold, sluit naadloos aan bij de lean startup-methode. Maar waarom is het eigenlijk belangrijk om veronderstellingen te testen bij de ontwikkeling van een nieuwe strategie? Omdat een ondernemer die een nieuwe strategie overweegt eerst moet beginnen met het evalueren van factoren die waar moeten zijn om de onderneming te laten slagen. In een drietal stappen leggen we u uit hoe dat in z’n werk gaat.

Stap 1. Veronderstellingen identificeren

De eerste stap om uw veronderstellingen succesvol te testen, is het identificeren van de veronderstellingen. Welke factoren moeten volgens u waar zijn om uw onderneming te laten slagen? Benoem de veronderstellingen die nodig zijn om het succes te behalen dat u voor ogen heeft. Splits ze vervolgens op in hanteerbare veronderstellingen die goed te testen zijn. Kortom, maak het klein en behapbaar door uw veronderstellingen duidelijk af te bakenen.

Stap 2. Veronderstellingen prioriteren

Prioriteer uw veronderstellingen vervolgens op basis van drie factoren: ernst, waarschijnlijkheid en de kosten voor het oplossen van onzekerheid.

  • Ernst is de impact op de onderneming als een veronderstelling niet waar is. De meest ernstige veronderstelling is dat er helemaal geen klantbehoefte is. De impact daarvan is dat uw product of dienst helemaal niet relevant is en uw onderneming in deze vorm, met dit product of deze dienst waar de markt geen behoefte aan heeft, dus geen bestaansrecht heeft. Een voorbeeld van het testen van de ernst is het concept Rent the Runway, in 2009 gelanceerd door twee afgestudeerden van de Harvard Business School. Het bedrijfsmodel hing af van de veronderstelling dat consumenten jurken via het internet zouden willen huren. Daarom hebben de oprichters deze veronderstelling eerst getest voordat ze verder gingen.

  • De tweede factor is de waarschijnlijkheid dat een veronderstelling waar is. Test daarbij eerst de veronderstellingen met een lage waarschijnlijkheid. Dat voelt waarschijnlijk tegendraads, omdat we liever positieve feedback verzamelen door eerst veronderstellingen te testen met een hoge waarschijnlijkheid. Zo verzamelt u positieve feedback die u steunt bij uw businessplan en strategie. Echter, is het effectiever en efficiënter om juist eerst de veronderstellingen met een lage waarschijnlijk te testen.
  • De derde factor zijn de kosten voor het oplossen van onzekerheid. Stel uzelf de vraag: welk bewijs is voldoende om de veronderstelling gevalideerd te verklaren? In het voorbeeld van Rent the Runway hebben de oprichters onzekerheid opgelost door PDF-foto’s van jurken naar duizend potentiële klanten te sturen. De overweldigende positieve reacties bevestigden hun aanname dat klanten jurken via een website zouden huren. De kosten voor het valideren van deze belangrijke veronderstelling waren slechts het versturen van een bulkmail; een schijntje in vergelijking met de potentieel hoge kosten van het bouwen van een volwaardige website.

Stap 3. Trek uw conclusie

Nadat u de drie eerder genoemde factoren afzonderlijk heeft overwogen, kunt u ze nu samenvoegen en er een slimme rekensom op los laten:

Rekensom

Deze ratio creëert een ranglijst van veronderstellingen. Het aanpakken van de veronderstellingen volgens deze volgorde, waarbij de hoogste risico’s, de snelste/goedkoopste op te lossen veronderstellingen het hoogst zijn gerankt, biedt u een manier om het grootste risico voor de laagste kosten weg te nemen.

Persoonlijke begeleiding

Heeft u een behoefte aan een helpende hand en een kritische blik bij het vormgeven van uw nieuwe strategie en het testen van uw veronderstellingen? Wij werken al jaren succesvol samen met ondernemers en leidinggevende om hun strategieën te optimaliseren.

Share This