Zo ontwikkelt u een strategie die werkt.

Door: Gerard Grouve

Een effectieve strategie voor uw organisatie, is een strategie die werkt. Ofwel, een strategie die kan worden uitgevoerd. Anders blijft het bij een plan dat nooit tot uitvoering komt en verdwijnt in de la met andere niet uitgevoerde, en dus mislukte plannen. De vraag is dus: waar moet een effectieve strategie aan voldoen? Wij geven u enkele tips voor het management van uw organisatie, voor succesvol leiderschap, om strategieën te ontwikkelen die werken.

Een effectieve strategie:

1. draagt altijd positief bij aan uw bedrijfsvisie;
2. gaat over kritische zaken;
3. heeft een krachtige focus op wat écht belangrijk is.

Keuzen maken: meerdere doelen

Doelen - keuzes maken-strategie

Strategie gaat niet over één slimme keuze maken, maar over meerdere tactische keuzes maken. Succesvolle leiders en succesrijke organisaties met een ijzersterk management zijn niet groot geworden door één goede keuze die ze hebben gemaakt, want dat lijkt meer op gokken dan op doordacht leiderschap. Natuurlijk zijn er bedrijven die door een (wilde) gok groot zijn geworden, maar dat zijn de uitzonderingen op de regel. De regel is namelijk dat het bereiken van succes hard werken is, volgens een strategisch plan dat uitvoerbaar is. 

Een succesvolle leider maakt een reeks doordachte keuzes, om zijn management te laten floreren en daar te komen waar hij uiteindelijk wil komen. Een succesvolle strategie bestaat uit een langetermijnplanning, gericht op het behalen van een einddoel, onderverdeeld in kleine behapbare stappen, waarbij u iedere keer slimme, tactische keuzes maakt.

Een succesvolle leider maakt een reeks doordachte keuzes, om zijn management te laten floreren en daar te komen waar hij uiteindelijk wil komen. Klik om te Tweeten

Duidelijk en eenvoudig

Langetermijnplannen bestaan vaak uit complexe strategieën. Om daar te komen waar u wilt komen met uw management, zult u tactische keuzes moeten maken. U beschrijft meerdere scenario’s in uw strategie en u houdt rekening met diverse externe factoren. Om uw strategie echter werkbaar te maken om ook daadwerkelijk uit te voeren, is een duidelijk en eenvoudig plan voor uitvoering essentieel. Welke stappen moet u op welk moment nemen? Welke acties moeten er door wie worden uitgevoerd? Maak het duidelijk en eenvoudig, om de kans van slagen te vergroten. De grootste valkuil van een strategie, die niet of moeizaam tot uitvoering komt, is namelijk complexiteit. Zorg voor een concrete strategie. Het nodigt tevens veel meer uit voor uw management om actief aan te werken. Straks meer daarover.

Leestip: Zo houd je in tijden van crisis het grote plaatje in beeld. 5 strategieën

Maak uit te voeren stappen meetbaar

Doelen meetbaar maken

In navolging op de eerdere tip om de uit te voeren stappen in uw strategie duidelijk en eenvoudig te benoemen, adviseren we u ook om de uit te voeren stappen meetbaar te maken. Maak ze SMART, ofwel: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Zo voorkomt u dat wensen slechts wensen blijven en maakt u van uw strategie een concreet plan van aanpak, met helder geformuleerde stappen. U kunt daardoor ook uw weg naar uw hogere einddoel, waar uw zorgvuldig uitgestippelde strategie naartoe leidt, gaandeweg bijstellen.

Met een langetermijnplanning van enkele maanden, zo niet jaren, is het moeilijk om vooraf, zo niet onmogelijk, alle risico’s en externe invloeden te overzien. Het kan goed zijn dat u gaandeweg hobbels tegenkomt, die het tijdspad van uw strategie in meer of mindere mate beïnvloeden. Stippel uw strategie daarom niet uit op uw onderbuikgevoel, maar op SMART-doelstellingen, zodat u eventueel kunt bijstellen en bijsturen waar nodig.

Maak een realistische strategie

Om de uitvoering van uw strategie positief te stimuleren, dient uw strategie een haalbare, realistische strategie te zijn. Het motiveert uw management om in actie te komen en actief te werken aan uw strategie. Een realistische strategie nodigt namelijk meer uit om actief aan te werken. Haalbare stappen zijn aantrekkelijk om actie op te ondernemen, omdat u duidelijk weet wat u moet doen en ook het resultaat van uw acties duidelijk zichtbaar zijn. Een tevreden gevoel dus en dat motiveert weer om verder te werken.

Leestip: 8 moeilijke vragen over uw bedrijfsstrategie

Focus!

Zonder duidelijke focus, is het uitvoeren van een strategisch plan zinloos. Focus op uw doel. Het motiveert en inspireert. Focus op het einddoel, dus: wat is het einddoel van deze complexe strategie met een langetermijnplanning? Kortom, weet waarvoor u het doet. Focus daarnaast op de subdoelen van uw strategie, zo werkt u stap voor stap naar uw einddoel.

Denk aan uw bedrijfsvisie: stel prioriteiten

Verlies uw bedrijfsvisie niet uit het oog en voorkom dat uw project een eigen leven gaat leiden. Draagt uw strategie bij aan de organisatiedoelstellingen die u zorgvuldig met uw management heeft geformuleerd? Stel prioriteiten, maak belangrijk wat echt belangrijk is om uw hogere einddoel te bereiken.

Breng risico’s in kaart

Wat zijn de risico’s van uw strategie, kent u ze? Breng ze in kaart en maak de uitvoering van uw strategie een stuk realistischer. Het is soms lastig om alle risico’s van tevoren te overzien, zeker bij een langetermijnplanning van enkele jaren. Bouw daarom altijd een stukje ‘onvoorzien’ in. Door de jarenlange ervaring en diepgaande kennis van uw management, bent u prima in staat om van tevoren in te schatten wanneer er risico’s om de hoek komen kijken. Dat u nog geen inzicht heeft in de precieze invulling van deze risico’s en de exacte gevolgen ervan, dat snappen we.

Leestip: De zeven ontwikkelingsfasen van strategische leiders

motiveren-duurzame-doelen-grouve

Motiveer uw team

Eerdergenoemde tips om een strategie te ontwikkelen die werkt, dragen eveneens positief bij aan de motivatie van uw team. Onderschat het belang van een gemotiveerd team namelijk niet om een strategie tot uitvoering te brengen. U heeft ze keihard nodig om de zorgvuldig geformuleerde stappen in uw langetermijnplanning uit te voeren. Als succesvol leider stimuleert u uw teamleden! Samen werkt u naar het einddoel.

Advies nodig?

Heeft u moeite met de uitvoering van uw strategie? Blijven plannen vaker bij plannen dan dat ze worden uitgevoerd? We gaan graag met u aan de slag om een concreet plan van aanpak te ontwikkelen voor uw strategie.

Gerard Grouve

Eigenaar Grouve Management BV
06 - 20 39 72 32 | info@grouve.nl

 

Wellicht ook interessant voor je:

Share This