Door: Gerard Grouve

Kunstmatige intelligentie. Bent u, als succesvol leidinggevende in het bedrijfsleven, er klaar voor? We weten dat AI (Artificial Intelligence) meer en meer domineert en zal gaan domineren. In het werk dat we uitvoeren en in de beslissingen die we nemen. De sterke groei van AI maakt dat technologie steeds beter in staat is zelfstandig te leren. AI gaat daardoor steeds meer autonoom opereren. Oftewel, zelflerende AI. Dat vraagt om goede randvoorwaarden, ook wel ‘Responsible AI’ genoemd. Wat zijn de consequenties van robots en machines die toekomstige beslissingen zullen nemen op basis van data? Welke basis is nodig om AI te laten slagen? Vertrouwen is het antwoord. Zonder vertrouwen van het bedrijfsleven, de maatschappij en de overheid is kunstmatige intelligentie kansloos.

Welke basis is nodig om AI te laten slagen? Vertrouwen is het antwoord. Zonder vertrouwen van het bedrijfsleven, de maatschappij en de overheid is kunstmatige intelligentie kansloos. Klik om te Tweeten

AI in het bedrijfsleven

Kunstmatige intelligentie kan een waardevolle rol spelen in het optimaliseren van uw bedrijfsresultaat, want dat is de meerwaarde van AI: het maximale uit uw bedrijfsresultaat halen. Steeds meer taken worden geautomatiseerd. Ook ontstaan er vernieuwde en nieuwe bedrijfsmodellen, die voorheen nog niet bestonden, door de opkomst van intelligente diensten. Kortom, kunstmatige intelligentie boort nieuwe mogelijkheden en kansen aan. Voor zowel bestaande bedrijven, producten en processen, als voor nieuwe. We zien AI bijvoorbeeld veel terug in gepersonaliseerde marketingcampagnes en in de e-commerce wereld. In beide gevallen wordt door slim gebruik van data ingespeeld op het koopgedrag van de klant.

LEESTIP: Strategen opgelet: wat betekent de opkomst van AI voor uw baan?

Het belang van betrouwbaarheid

belang van betrouwbaarheid-AI

Bron: Unsplash

Om te kunnen vertrouwen op AI, is betrouwbaarheid van AI-systemen ongelooflijk belangrijk. Voor zowel data-analisten, als eindgebruikers. Beslissingen die worden genomen op basis van kunstmatige intelligentie, oftewel data-analyse en algoritmes, moeten zo betrouwbaar mogelijk zijn. Nauwkeurigheid en precisie zijn daarbij de sleutelwoorden. Ook integere data is belangrijk om de betrouwbaarheid van AI te vergroten. Data is immers de input van ieder AI-systeem. Op basis van deze gegevens worden formules berekend en voorspellingen gedaan waar beslissingen op worden gebaseerd. Om betrouwbare output te krijgen is betrouwbare input een vereiste. Om AI betrouwbaar in te zetten, dient u dus ook naar de integriteit van uw data te kijken. Hoe verzamelt u momenteel uw data? Wat is de kwaliteit van deze data?

Risicobeheersing

Aan het gebruik en toepassen van AI zullen te allen tijde risico’s kleven. Net zo goed als er risico’s kleven aan de beslissingen die u zelf als leidinggevende neemt, op basis van uw gezond boerenverstand. Daar dient u zich als besluitnemer van bewust te zijn. De mate van betrouwbaarheid van uw AI-systeem is extra belangrijk als de beslissingen die worden genomen te maken hebben met de veiligheid van mensen. Denk bijvoorbeeld aan een zelfsturende auto, een zelfstandig vliegend vliegtuig of een volledig geautomatiseerd diagnoseproces voor kankerpatiënten. U snapt dat het belang van een betrouwbaar resultaat van dusdanige AI-systemen extra belangrijk is. Als leidinggevende dient u een inschatting te maken van de risico’s die kleven aan het gebruiken en toepassen van AI. Vervolgens laat u daar een plan van aanpak op los om deze risico’s te beheersen. Wat zijn de consequenties? Wat kunt u daaraan doen? Oftewel, hoe kunt u risico’s van AI in uw bedrijf of op uw specifieke afdeling zo goed mogelijk beheersen?

LEESTIP: Hoe zal kunstmatige intelligentie de strategie veranderen?

Vertrouwen moet groeien

Kunstmatige intelligentie is een complexe materie. Er wordt nog vaak aarzelend gereageerd op het gebruik en de toepassing van kunstmatige intelligentie. Dat komt veelal door het gebrek aan kennis. Het gros van de maatschappij snapt eigenlijk niet waar AI over gaat. Iets wat vaag is, is vaak eng en onbetrouwbaar. Het is onmogelijk om grip te krijgen op algoritmes en daarom is het uitleggen en begrijpelijk maken van AI een lastige taak. Het is en blijft een vrij vaag begrip. Daarom zal het vertrouwen in AI in de toekomst moeten groeien, door bewezen resultaten. Wanneer positieve resultaten van kunstmatige intelligentie meer en breder bekend worden, zal het vertrouwen in AI groeien. Dat kost tijd.

Besluiten-beslissingen nemen-AI

Bron: Unsplash

Beslissingen nemen 2.0

Kunstmatige intelligentie heeft grote invloed op uw besluitvormingsproces als leidinggevende. Waar u voorheen uw beslissing baseerde op informatie gewonnen uit field en/of desk research, feiten en cijfers, interviews en peilingen, gaat kunstmatige intelligentie in de toekomst een grotere rol spelen in uw besluitvormingsproces. Is uw organisatie klaar voor deze verandering? Kijk kritisch naar uw huidige besluitvormingsproces en bedenk welke rol AI hierin kan spelen en hoe?

Interpretatie en context

Door bewezen resultaten, zullen we in de toekomst meer en meer gaan vertrouwen en dus ook leunen op AI. In zowel het dagelijks leven als het bedrijfsleven. Toch blijven ook interpretatie en context belangrijk factoren om succesvol leiding te geven in een bedrijf. Als ondernemer, directeur, manager of professional kent u de mensen waarmee u werkt, inclusief hun gevoelens en eventuele gevoelige situaties in de organisatie. AI-systemen zullen steeds meer werk bij ons wegnemen, maar de menselijke hand zal altijd blijven bestaan. Bedenk hoe u AI het beste in uw bedrijfsomgeving kunt toepassen en hoe kunstmatige intelligentie u als leidinggevende kan helpen ondersteunen in het uitvoeren van uw taken.

LEESTIP: 10 grote wereldwijde uitdagingen die technologie kan oplossen

Leidinggeven in een AI-toekomst

Hoe staat u als leidinggevende in het bedrijfsleven momenteel tegenover het gebruiken en toepassen van AI? Wij helpen u graag inzichtelijk maken welke impact kunstmatige intelligentie op uw specifieke werkzaamheden en uw persoonlijke carrière doelen heeft of kan hebben.

Gerard Grouve

Eigenaar Grouve Management BV
06 - 20 39 72 32 | info@grouve.nl

 

Wellicht ook interessant voor je:

Share This