Leidinggevenden die falen, het komt regelmatig voor. Juist in de eerste termijn, wanneer ze pas net de verantwoordelijke rol van senior leidinggevende bekleden. Uit onderzoek blijkt dat de meeste leidinggevenden in de eerste 18 maanden de fout in gaan, als kersverse leidinggevende. Hoe komt dat? Door slechte voorbereiding.

Het klinkt voor de hand liggend en dat is het ook: onvoorbereide leidinggevenden onderschatten hun verantwoordelijkheid en taken als leidinggevende. Ze zijn daardoor niet in staat om een strategie uit te stippelen en op een gedegen manier uit te rollen. Een goede organisatiestrategie uitzetten en hanteren kost immers tijd, energie en voorbereiding. Fanatiek met enthousiasme in het diepe duiken ziet er heel gemotiveerd uit en het zal de nodige schouderklopjes opleveren als een kersverse leidinggevende het lef heeft om in het diepe te duiken. Het is echter minder succesvol en duurzaam dan met een weloverwogen, doordachte aanpak en strategie aan de slag gaan.

Hoe kun je dit bij kersverse leidinggevenden zien aankomen? Dit zijn de vier meest voorkomende signalen dat een manager waarschijnlijk zal falen bij pogingen om de strategie van de organisatie tot leven te brengen. Neem de signalen tot u en kijk naar de leidinggevende in uw omgeving, of naar uzelf als kersverse leidinggevende in de spiegel en bedenk hoe u op tijd kunt ingrijpen, nog voordat het misgaat!

1. Gebrek aan diepgang in competitieve zin

Grouve-stop-met-brandjes-blussen

Veel kersverse leidinggevenden duiken eerst in de interne problemen; de brandjes in de organisatie om te blussen. Zoals het oplossen van interne conflicten, het afstemmen van budgetten en het beheren van prestaties. Door hun interne focus vergeten ze extern te focussen op strategische kwesties. Hoe doen concurrenten het? Hoe beweegt de markt? Met welke trends en technologische ontwikkelingen moeten we rekening houden?

Onderzoek wijst uit dat leidinggevenden die net beginnen te weinig tijd besteden aan het uitzetten en evalueren van externe strategieën, waardoor ze een slecht beeld hebben van wat nodig is en wat er gebeurt. Kortom, de competitieve context van de organisatie wordt niet begrepen. Doelen die worden gesteld zijn daardoor niet realistisch. En dat is vragen om problemen!

Door minder intern te focussen op de organisatie en de aandacht meer naar buiten te richten, naar de marktomgeving, neemt de slagingskans van een kersverse leidinggevende aanzienlijk toe.

TIP: Do you want to be a better leader? Get humble

2. Oneerlijk of naïef over trade-offs (deals)

Just say no! Bron: Unsplash

Door overal ‘ja’ op te zeggen, is het onmogelijk om te focussen en prioriteiten te stellen. We snappen het enthousiasme van een leidinggevende die lang op z’n promotie heeft gewacht en nu eindelijk aan de slag mag! En dat moedigen we ook aan. Maar kijk uit dat enthousiasme niet overslaat in naïviteit of zelfs oneerlijkheid. Kersverse leidinggevenden doen vaak te veel toezeggingen, waardoor ze prioriteiten uit het oog verliezen en de organisatie op een gegeven moment meer bezig is met ‘geneuzel’ dan met een weloverwogen uitgestippelde strategie. Teleurstelling ligt op de loer, want het is natuurlijk onmogelijk om al deze toezeggingen succesvol af te ronden. De verwachtingen liggen te hoog en de kans is groot dat er niet kan worden voldaan aan het verwachte resultaat.

Daarom is ‘nee’ zeggen een van de belangrijkste eigenschappen om te slagen als succesvolle leidinggevende of manager.

3. Ze houden organisatiemodellen in stand

Om veranderingen succesvol door te voeren, moet allereerst het organisatiemodel kloppen. Veel kersverse leidinggevenden gaan meteen aan de slag met het doorvoeren van veranderingen, maar vergeten daarbij eerst kritisch naar het huidige organisatiemodel te kijken. Terwijl een organisatieontwerp de levende belichaming van de strategie van een bedrijf is. Een essentieel onderdeel dus om veranderingen te laten slagen. Een succesvolle leidinggevende is een organisatiearchitect die kritisch en systematisch naar capaciteiten, processen, het bestuur, de cultuur, competenties en technologieën in de organisatie kan kijken.

Het advies aan kersverse leidinggevenden is dan ook om eerst kritische naar het organisatiemodel te kijken alvorens grote veranderingen door te voeren. Onderzoek eerst of de basis klopt, of de juiste mensen op de juiste plek zitten, of de processen en systemen succesvol functioneren.

TIP: 6 tips om organisatieveranderingen te vertellen

4. Ze kunnen niet omgaan met de emotionele impact

Bron: Pixabay

Leidinggeven op organisatieniveau heeft een flinke impact en vraagt een behoorlijk dikke huid van de leidinggevende in kwestie. Beslissingen nemen op organisatieniveau vergt lef, moed en doorzettingsvermogen. Als senior leidinggevende dient u knopen door te hakken en besluiten te nemen waarmee u niet alleen maar vrienden maakt. Senior leidinggevenden zijn niet altijd populair onder werknemers, omdat ze soms impopulaire acties moeten nemen, zoals mensen ontslaan of een andere rol binnen de organisatie geven. Veranderingen doorvoeren en deals sluiten betekent ook ‘nee’ zeggen tegen mensen, zoals reeds uitgelegd. Dat kan leiden tot stress. Het is dan ook niet verrassend dat veel leidinggevenden last hebben van mentale en/of fysieke klachten als gevolg van stress.

Het is buitengewoon lastig en emotioneel zwaar om de verantwoordelijke rol van leidinggevende succesvol uit te voeren. Een goede voorbereiding is ook daarom essentieel. Iemand moet klaar zijn voor de baan en de taken die daarbij horen. Te snel in een verantwoordelijke rol als senior leidinggevende stappen kan funest zijn en de kans is groot dat het dan mislukt.

Persoonlijke begeleiding van kersverse leidinggevenden

Niemand wil mislukken of falen. Ook de organisatie heeft baat bij het slagen van een nieuwe leidinggevende positie. Goede begeleiding van kersverse leidinggevende is daarom belangrijk, om hem of haar de eerste 18 maanden door te helpen met een goede voorbereiding. Wij bieden die ondersteuning. Samen kijken we daar uw persoonlijke kwaliteiten, maar ook naar de situatie van de organisatie. Wat heeft het bedrijf op dit moment het hardste nodig? Welke strategie is het meest duurzaam? Samen stippelen we een strategie uit en werken we actief aan uw leiderschapskwaliteiten, op een duurzame manier.

Share This