Een strategie formuleren heeft alleen nut als die ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Het mislukken van een strategie zit meestal niet in de strategie zelf, maar in de handelingen die mensen moeten uitvoeren om de strategie tot een succes te maken. Een slimme, doordachte strategie uitstippelen is niet eenvoudig, maar de juiste mensen bewegen om de strategie op de juiste manier uit te voeren en hanteren is misschien nog wel lastiger.

De grootste uitdaging van een ondernemer, directeur, manager of leidinggevende is dus niet strategisch denken, maar strategisch handelen: hoe krijgt u uw werknemers in beweging om uw zorgvuldig uitgestippelde strategie tot een succes te maken?

Van denken naar doen

strategische zet - grouve

Een uitgestippelde strategie… Bron: Pixabay

Een strategisch communicatieplan alleen is niet genoeg. Want, met een strategisch communicatieplan denkt u nog steeds in planvorming en niet in uitvoering. Het gaat niet alleen om de kennis en het weten, maar om het doen en in actie komen. Daar zit het verschil. Op papier kan alles kloppen, met een strategisch plan en SMART geformuleerde doelstellingen. Daarna komt het doen, dus het daadwerkelijk realiseren wat u van tevoren heeft bedacht. Door de juiste mensen, op de juiste manier, met de juiste handelingen die bijdragen aan uw strategie om uw uiteindelijke doel te behalen. Dat kan omzetverhoging zijn, relatiemanagement, een productlancering, een verandertraject of wat dan ook waar u als leidinggevende een strategie voor heeft uitgezet.

TIP: Doelen SMART formuleren (uitgebreide toelichting)

Het succes van de realisatie van een strategie is dus sterk afhankelijk van menselijke handelingen. Voeren uw werknemers de juiste taken uit en ondernemen ze de juiste acties die positief bijdragen aan de strategie?

Een gezamenlijke effort

organisatie-in-balans-grouve

Een goed uitgebalanceerde organisatiestructuur is essentieel. Bron: Pixabay

Om een strategie tot een succes te maken, heeft u meerdere mensen nodig die allemaal in hun eigen specifieke segment, met hun eigen specifieke expertise bijdragen aan een groter geheel. Een goed uitgebalanceerde organisatie met een goed uitgelijnde structuur is dus essentieel om een strategie succesvol te realiseren. Wanneer een organisatie te breed gefocust is, waarbij taken en verantwoordelijkheden niet goed op elkaar zijn afgestemd en de organisatie dus compleet uit balans is, leiden de individuele inspanningen van uw werknemers niet tot een gezamenlijk resultaat. Het is dus van belang dat een organisatie goed in balans is, om een strategie succesvol uit te voeren.

TIP: 6 tips om organisatieveranderingen te vertellen

De uitdaging van een start-up

Het creëren van stabiliteit en balans is een uitdaging voor start-ups. En dat is logisch! Een start-up is immers nog maar net bezig en heeft nog geen stabiele organisatie die staat als een huis. Alles is nieuw en nog sterk in ontwikkeling. Belangen, taken en verantwoordelijkheden moeten nog op elkaar worden afgestemd. Iedere betrokkene is nog zoekende naar z’n rol binnen de organisatie. Van uitgebalanceerd is dus nog geen sprake. Daarentegen hangt er vaak wel een bijzonder gemotiveerde sfeer bij een start-up; iedereen wil van dit nieuwe bedrijf een succes maken! Die gemene deler bindt het team in de gezamenlijke effort om een strategie succesvol uit te voeren.

De uitdaging van veranderende bedrijven

Bedrijven die door een verandertraject gaan of bedrijven die opereren in een sterk veranderende markt door trends en ontwikkelen die elkaar in een snel tempo opvolgen, hebben vaak ook moeite om een stabiele organisatie neer te zetten. De kracht van het bedrijf is immers om flexibel te zijn om in te kunnen spelen op marktbewegingen. Waar vandaag de nadruk op new business ligt, kan morgen de focus op relatiemanagement liggen. Ook nieuwe producten en diensten kunnen binnen no-time de uitgestippelde strategie veranderen. Kortom, als uw bedrijfsstrategie aan verandering onderhevig is, dan is de uitvoering daarvan dat ook. Een flexibele organisatie met flexibele werknemers is in zo’n geval essentieel om met deze veranderingen om te kunnen gaan en strategieën uit te kunnen voeren.

TIP: 7 Ways to make change management a success in your company

Het succes van de uitvoering van een strategie

Waar moet een strategie aan voldoen om de kans te vergroten dat deze ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd? We hebben enkele eigenschappen die bijdragen aan het succes van de realisatie van uw strategie uiteengezet.

Een goed te realiseren strategie:

  • Wordt ondersteund door de voltallige directie
  • Is in lijn met de missie van de organisatie
  • Draagt bij aan de primaire bedrijfsdoelstellingen
  • Heeft rek in de uitvoering ervan
  • Is motiverend en maakt alle betrokkenen enthousiast
  • Is helder geformuleerd en eenvoudig te begrijpen

De juiste mensen op de juiste plek

Zitten uw werknemers op de juiste positie? Bron: Pixabay

Selecteer de juiste mensen die uw strategie tot leven moeten brengen. Kies een team met de juiste expertises, kwaliteiten en motivatie om uw strategie tot een succes te maken. Een strategie kan alleen maar succesvol worden uitgevoerd als de juiste mensen eraan werken. Mislukt het uitvoeren van uw strategie of gaat het niet zo soepel als gehoopt? Kijk dan eerst eens kritisch naar uw strategie op papier: voldoet deze aan de eisen van een goed te realiseren strategie? Als ‘ja’ het antwoord is, kijk dan vervolgens eens kritisch naar uw eigen werknemers die moeten bijdragen aan de realisatie van uw zorgvuldig uitgestippelde strategie. Zijn ze wel in staat om deze strategie uit te voeren? Of hebben ze de verkeerde verwachtingen? Snappen ze de missie en bedrijfsdoelstellingen van uw organisatie wel?

Houd het simpel: maak keuzes

Succes heeft alles te maken met focus. Dat geldt ook voor de uitvoering van uw strategie. Durf keuzes te maken in de uitvoering van uw strategie en probeer niet alles tegelijk te doen. Geef de uitvoering van uw strategie tijd.

“Beoordeel je succes naar hetgeen je moest opgeven om het te bereiken.” – Dalai Lama

Begeleiding in uitvoering strategie

Loopt u stuk op de uitvoering van uw strategie? Wij ondersteunen u graag met een kritische blik en helpende hand. Samen kijken we naar de strategie die u heeft uitgestippeld, daarna kijken we naar de stappen die nodig zijn om uw strategie te realiseren. Wat heeft u daarvoor nodig? Wat werkt momenteel wel en wat niet? Samen maken we een realistisch en pragmatisch plan van aanpak voor de uitvoering van uw strategie.

Share This