Door: Gerard Grouve

De meeste leiders begrijpen dat een duidelijk doel hun organisatie helpt bij het navigeren door de vluchtige en onvoorspelbare omgeving van vandaag. Bovendien levert het doorgaans betere en duurzamere prestaties op. Kunt u het doel, of met andere woorden uw ‘purpose’ eenvoudig formuleren? De meeste CEO’s zijn van mening dat het grotere doel van hun organisatie inhoudt een positief verschil in de wereld te maken. Het maximaliseren van waarde voor aandeelhouders en andere belanghebbenden staat niet langer centraal.

Een purpose helpt uw organisatie een verschil te maken. Het geeft richting aan uw strategie en is de basis voor alle beslissingen. Volg deze stappen en vind uw purpose. Klik om te Tweeten

Meer dan 80% van de leidinggevenden denkt dat een sterk gevoel van een gedeeld doel de tevredenheid van medewerkers bevordert, transformatie faciliteert en helpt bij het stimuleren van klantloyaliteit. Mensen kopen tegenwoordig niet alleen wat je doet, maar kopen vooral ook waarom je het doet.

Een sterk gevoel van een gedeeld doel bevordert de tevredenheid van medewerkers, faciliteert transformatie en helpt bij het stimuleren van klantloyaliteit. Mensen kopen tegenwoordig niet alleen wat je doet, maar kopen vooral ook waarom je… Klik om te Tweeten

Reden van bestaan

Uw purpose is het uiteindelijke doel van het bedrijf, de essentiële reden waarom het bestaat en hoe het bijdraagt aan het algemeen welzijn. Het oorspronkelijke doel van Google was bijvoorbeeld om ‘de informatie van de wereld te ordenen’. Netflix heeft zijn doel gedefinieerd als “de wereld entertainen”. Het zijn duidelijke en krachtig geformuleerde doelen.

Toch is het formuleren van een duidelijk doel niet zo gemakkelijk, laat staan het omzetten naar de realiteit. Aan de hand van een aantal concrete stappen help ik u uw purpose te vinden en er succesvol in de praktijk mee te werken.

Leestip: Waarom bestaat ons bedrijf eigenlijk? Het belang van ‘purpose’

8-moeilijke-vragen-bedrijfsstrategie-grouve

Stap #1: Zoek uw purpose door uzelf vier vragen te stellen

Zoek naar het doel van uw bedrijf op de raakvlakken van een aantal vragen. Om een zinvol, authentiek, geloofwaardig en krachtig doel te bereiken, dient u alle vier de vragen grondig te beantwoorden.

Vraag #1: Wat heeft de wereld nodig?

Focussen op onderliggende menselijke behoeften, in plaats van op de producten en diensten die u aanbiedt om deze behoeften te vervullen, is van cruciaal belang bij het definiëren van een bedrijfsdoel. Ten eerste is het veel inspirerender. Op die manier scheidt u het waarom van het hoe en wat. Ten tweede verbreedt het de horizon van het bedrijf en opent het zijn markt nog verder.

Een eenvoudig voorbeeld: wanneer u bijvoorbeeld tv’s, mobiele telefoons en laptops verkoopt, gaat het niet zozeer om het promoten van deze producten zelf, maar meer over het laten zien wat deze technologieën uw klanten opleveren en hoe het hun levens mogelijk verbetert.

Stel uzelf de vraag; Welke specifieke, belangrijke onvervulde behoeften bestaan in de wereld? Hoe belangrijk is het om in deze behoeften te voorzien? Wat zal het verschil maken?

Vraag #2: Waar zijn mensen in uw bedrijf gepassioneerd over?

Wat drijft de mensen die in uw organisatie werken? Welk verschil willen ze maken in de wereld? (Deze zijn zowel van toepassing op senior leiderschap als op alle werknemers.)

Vraag #3: Waar is uw bedrijf goed in?

Wat zijn de unieke troeven die uw organisatie in staat stellen om in bepaalde behoeften te voorzien, op een manier die andere bedrijven niet kunnen?

Vraag #4: Hoe kan uw organisatie economische waarde creëren?

Welke unieke zaken stellen uw organisatie in staat om kansen te benutten op een manier die anderen niet kunnen? Of wat moet er gebeuren om die kansen te creëren?

Stap #2: Wat drijft u?

Stel uzelf en uw collega’s in een teamoverleg eens de vraag: “Waarom werkt u eigenlijk? Wat drijft u?” Een zeer persoonlijke, maar toch belangrijke vraag. Zakendoen en werken gaat namelijk veel meer over menselijke relaties dan de meeste mensen denken.

Leer een bedrijf te zien als een menselijke organisatie die bestaat uit individuen die samenwerken om een gemeenschappelijk doel na te streven. Het is absoluut noodzakelijk dat leiders op alle niveaus niet alleen duidelijk zijn over hun eigen waarom, maar ook een begrip van wat de mensen om hen heen drijft.

Maak het persoonlijk

Het persoonlijk maken van dingen is ook van cruciaal belang voor het definiëren van het doel van het bedrijf, omdat het duidelijk maakt waar mensen in het bedrijf gepassioneerd over zijn. Wanneer de passies van mensen overeenkomen met het bedrijfsdoel, is iedereen namelijk enthousiast en gedreven hun best te doen om dat collectieve doel na te streven.

Stap #3: Erken uw onderlinge afhankelijkheid

Hoe zorgt u ervoor dat alle belanghebbenden profiteren van het doel van uw bedrijf? Dat begint met het duidelijk identificeren wie u bent, wat u nodig heeft en hoe het bedrijf kan helpen om aan die behoeften te voldoen. Dit vereist een kijk op zaken die verder gaat dan de vier muren van uw bedrijf.

Zie het bedrijfsleven daarom als een ecosysteem dat is gebaseerd op een onderlinge afhankelijkheid van alle belanghebbenden. Deze architectuur stelt medewerkers centraal en koestert zorgzame en authentieke relaties, zowel binnen het bedrijf als met alle belanghebbenden van het bedrijf. Een dergelijke visie draagt niet alleen bij aan uw purpose, maar levert ook geweldige resultaten op voor elke belanghebbende.

ambities uitbreiden

5 uitgangspunten van een ambitieus maar haalbaar purpose

Heeft u de bovenstaande vragen beantwoord? Dan is het belangrijk dat uw purpose aan een vijftal belangrijke voorwaarden voldoet. Zo mag uw doel niet te klein zijn, maar hoeft het daarentegen ook niet te ambitieus te zijn.

Het vinden van een passend purpose is daarmee nog een behoorlijke uitdaging. De volgende uitgangspunten helpen u te weten of uw purpose goed bij uw organisatie past. Is uw doel:

#1: Betekenisvol?

Maakt uw purpose echt een verschil in het leven van mensen? Heeft het de potentie om een betekenisvol verschil te maken voor alle belanghebbenden?

#2: Authentiek?

Komt het purpose overeen met waar mensen bij uw organisatie veel om geven? Resoneert het met de waarden van het bedrijf?

#3: Geloofwaardig?

Kunt u wel leveren op een manier die echt een verschil maakt? Kunt u het purpose vertalen naar concrete acties?

#4: Krachtig?

Zijn de klantbehoeften waarin het bedrijf voorziet belangrijk en omvangrijk genoeg? Hoeveel goeds komt er voort uit het voorzien in deze behoeften?

#5: Meeslepend?

Is uw purpose duidelijk, specifiek en ambitieus genoeg om mensen binnen en buiten het bedrijf te inspireren en te mobiliseren?

Conclusie

Een purpose helpt uw organisatie een verschil te maken. Bovendien geeft het richting aan uw strategie en is het de basis voor alle beslissingen die u neemt. Een purpose gaat over het verbeteren van levens en het maken van een positief verschil in de wereld.

Een sterk gevoel van een gedeeld doel bevordert daarnaast de tevredenheid van medewerkers, faciliteert transformaties en stimuleert loyaliteit bij klanten.

Toch is het formuleren van een mooi purpose slechts de eerste stap. De volgende stap is namelijk om ervoor te zorgen dat u uw purpose vertaalt naar concrete acties. Vraag uzelf af wat hiervoor nodig is. Begin in ieder geval om uw purpose de hoeksteen van uw bedrijfsstrategie te maken. Bovendien zou elke medewerker het purpose moeten kunnen vertalen naar zijn of haar individuele werk. Creëer daarbij een omgeving waarin iedereen in staat en bereid is zijn uiterste best te doen ter ondersteuning van het gekozen doel.

Bedenk hoe uw bedrijf kan blijven voldoen aan de behoeften van klanten, zelfs als technologieën en markten zich ontwikkelen. Een duidelijk purpose gaat niet over marktaandeel, winst of nummer één zijn. Een goed purpose is tijdloos en maakt een verschil in het leven van mensen.

Een duidelijk purpose gaat niet over marktaandeel, winst of nummer één zijn. Een goed purpose is tijdloos en maakt een verschil in het leven van mensen. Lees hoe u een geweldig bedrijfsdoel formuleert. Klik om te Tweeten

Kunt u hulp gebruiken met het vinden en formuleren van uw purpose? Ik help u hier graag bij. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op en we kijken samen naar de mogelijkheden.

Gerard Grouve

Eigenaar Grouve Management BV
06 - 20 39 72 32 | info@grouve.nl

 

Wellicht ook interessant voor je:

Share This