Veel bedrijven stellen doelen op het gebied van duurzaamheid. Het is een trend die ze niet kunnen negeren. Als succesvolle organisatie is het belangrijk om niet alleen te nemen (lees: winst te maken), maar ook aan de wereld te geven door iets terug te doen voor mens en maatschappij. We zijn ons allemaal bewust van de wereldproblematiek rondom water, energie en voedsel.

Maar doelen op het gebied van duurzaamheid stellen is niet zo moeilijk. Ze ook daadwerkelijk halen is een stuk moeilijker, zo blijkt uit de praktijk. Veel bedrijven halen hun duurzame doelen namelijk niet. Waarom niet? En hoe kunt u ervoor zorgen dat u wel uw doelen op het gebied van duurzaamheid haalt?

Stem uw duurzame doelen op uw strategie af

U wilt als bedrijf waarde creëren op de lange termijn. U wilt nu, maar ook over een eeuw, bijdragen aan de wereld. Op het gebied van klimaat, voedselvoorziening of een ander belangrijk wereldvraagstuk. Toevoegen aan de mens en maatschappij, daar zijn uw duurzame doelen op afgestemd. Maar, in hoeverre zijn deze doelen ook afgestemd op uw strategische organisatiedoelstellingen? Het gebeurt vaak dat bedrijven mooie idealistische duurzame doelen stellen die niet of nauwelijks aansluiten bij de strategische visie van de organisatie. Zo wordt het al snel een ‘ver-van-uw-bed-show’ en worden de duurzame doelen dus ook niet intern gedragen. Zorg dat uw duurzame doelen aansluiten bij uw organisatiedoelstellingen en strategische visie. De kans dat u ze nu wel haalt, is aanzienlijk groter.

TIP: In vier stappen naar een duurzame organisatie

Motiveer uw mensen

motiveren-duurzame-doelen-grouve

Bron: Pixabay

De mensen op de werkvloer hebben dagelijks te maken met de operatie. Ze weten wat er speelt, hoe het productieproces draait, welke procedures er wel of niet worden gevolgd, waar successen worden geboekt en waar het soms misgaat. Ze kunnen daadwerkelijk bijdragen aan uw duurzame doelen, want ze zijn de motor van uw organisatie. Motiveer uw werknemers om bij te dragen aan de duurzame doelen die u heeft gesteld, door op uw mensen te vertrouwen. Geef ze vertrouwen en verantwoordelijkheid en u zult zien dat ze sneller en makkelijker bijdragen aan bijvoorbeeld het beperken van restafval of het zuinig omgaan met water.

Maak het persoonlijk

Vertaal uw grootse duurzame doelen door naar kleine, persoonlijke verhalen. Hoe heeft zuinig waterverbruik bijvoorbeeld effect op het leven van uw werknemers? Door uw duurzame doelen persoonlijk te maken, voelen uw werknemers zich nauwer betrokken en meer gemotiveerd om ook daadwerkelijk bij te dragen aan het behalen van deze doelen. Zo maakt u van iets dat eerst vaag en afstandelijk was, iets wat concreet en tastbaar is.

Maak uw doelen meetbaar

maak-doelen-meetbaar-grouve

Zorg dat u uw doelen kunt meten. Bron: Pixabay

Het is voor de hand liggend, maar te belangrijk om niet te noemen: zorg dat u uw doelen kunt meten. Welke inspanningen worden er geleverd om uw duurzame doelstellingen te behalen, hoe kunt u deze meten en eventueel bijstellen? Kortom, koppel een strategisch plan aan het behalen van uw duurzame doelen, met concrete stappen en meetmomenten. Koppel KPI’s aan de doelen die u stelt. Dat doet u immers ook bij uw organisatiedoelstellingen, dus waarom niet bij uw duurzame doelen?

TIP: 5 key benefits of a dedicated corporate responsibility committee

Een kwestie van doen!

Waarom veel bedrijven hun duurzame doelen niet halen, is omdat ze vaak in de fase van ‘bedenken’ blijven hangen en niet overgaan tot ‘doen’. Kom in actie! Stel eventueel een projectgroep samen die concrete activiteiten in de organisatie uitzet die bijdragen aan het behalen van uw duurzame doelen. Leg uw huidige processen en systemen onder het kritische vergrootglas en bedenk wat u beter of anders kunt doen, om ze zo in te richten dat ze bijdragen aan de duurzame doelen die u heeft gesteld. Bijvoorbeeld hoe u restafval kunt terugdringen of waterverbruik kunt verminderen.

Duurzame doelen bedenken, opstellen en behalen

Hoe creëert uw bedrijf momenteel waarde? Hoe draagt uw bedrijf bij aan een betere wereld? Wij helpen u graag bij het bedenken, opstellen en behalen van uw duurzame doelen. Samen kijken we naar de strategische visie van uw organisatie, onderzoeken we welke waarde u wilt toevoegen en hoe we die kunnen vertalen naar realistische duurzame doelen.

Share This