Voor veel organisaties is de kloof tussen strategie en uitvoering een blijvend en terugkerend probleem, waarvoor geen makkelijke oplossing lijkt te bestaan. Wat kunnen leiders doen om de kloof tussen strategie en uitvoering te dichten? Daarvoor is het goed om verder te kijken dan alleen door de lens van individuele leiders. Door te kijken hoe de meest succesvolle managementteams het doen. Wat onderscheidt de mensen in deze teams van anderen die meer moeite hebben met het overbruggen van de kloof tussen strategie en uitvoering? Hoe brengen zij hun tijd door en welk gedrag typeert hen?

Wat kunnen leiders doen om de kloof tussen strategie en uitvoering te dichten? Bekijk de strategieën en tips van de teams die hier het beste in slagen. Klik om te Tweeten

Kies een identiteit en focus daarop

Een organisatie zou zich moeten committeren aan een identiteit waarvan iedereen de waarde en onderscheidende capaciteiten begrijpt, oftewel weet waar men voor staat. Met andere woorden: de organisatie moet zich committeren om te focussen op waar het goed in is en er vervolgens vol voor gaan. Teams die grootse prestaties leveren:

 • Besteden in vergelijking met andere teams bijna 20% meer tijd aan het definiëren van de strategie. Het grote einddoel vertalen ze naar duidelijke, haalbare doelen.
 • Besteden 12% meer tijd aan frequente interne communicatie en het sturen van een consistente boodschap naar iedereen in de organisatie. Ze nemen de hele organisatie in de strategie mee.

“Er moet inderdaad commitment zijn aan een identiteit, waarbij je jouw strategie in de dagelijkse praktijk ook duidelijk naar voren brengt. Laat blijken dat je er bewust mee bezig bent. Draag je strategie echt uit. Formuleer je doelstellingen als een soort piketpalen die te overzien zijn. Dus niet: “Eind volgend jaar willen we daar staan”, maar: “Over twee maanden willen we deze resultaten boeken”. Door kleinere meetbare piketpaaltjes uit te zetten die tot actie uitnodigen, bereik je meer. Kortom: maak het concreet en zorg op kortere termijn voor meetbare successen. Dát motiveert.” – Gerard Grouve.

Vertaal de strategie naar dagelijkse processen en mogelijkheden

 • De beste teams die grote prestaties leveren besteden 25% meer tijd aan het focussen van de onderneming dan hun minder presterende collega’s. Die tijd besteden ze aan het analyseren van financiële en operationele statistieken, het afstemmen van doelen met de overkoepelende strategie en de toewijzing van middelen.
 • De meest succesvolle teams besteden 14% meer tijd aan het controleren van hun voortgang in het bereiken van strategische doelen, door belangrijke statistieken te evalueren en middelen indien nodig te verplaatsen.

“De kloof tussen strategie en uitvoering is bij veel bedrijven echt een reëel probleem. Dat zie ik in de praktijk maar al te vaak. Iedereen bedenkt een mooie strategie en dan komt men er na anderhalf jaar achter dat er niets mee gebeurde. Op zo’n moment moet degene die de strategie bedacht eerst zelf eens in de spiegel gaan kijken. Wat deed hij of zij eraan? Daar ligt vaak het probleem. Bewaak de voortgang en pas op dat je strategie niet te ver van de realiteit staat.” – Gerard Grouve.

De kloof tussen strategie en uitvoering is bij veel bedrijven echt een reëel probleem. Dat zie ik in de praktijk maar al te vaak. Iedereen bedenkt een mooie strategie en dan komt men er na anderhalf jaar achter dat er niets mee gebeurde. Klik om te Tweeten

Maak gebruik van cultural factors die succes bevorderen

cultural factors-business

Bron: Unsplash

 • Goed presterende teams besteden 28% meer tijd aan het betrekken van de hele organisatie. Er is een voortdurende dialoog over de mening van medewerkers en men maakt werk van het wegnemen van mogelijke drempels voor de uitvoering van het werk. Werknemers vullen enquêtes in en gaan de dialoog met hun leidinggevende aan. Zo dragen medewerkers bij aan het grotere geheel.
 • Men investeert bijna een derde meer tijd in het benutten en optimaliseren van talent door training en scholing.

“De cultural factors zijn heel belangrijk. Zorg dat je de bedrijfscultuur als het ware ook ‘aan het werk’ hebt. Elke medewerker kan vanuit zijn of haar eigen achtergrond een unieke bijdrage leveren. Zorg ervoor dat de leidinggevende ook regelmatig een-op-een contact heeft met medewerkers om te vragen wat zij vinden en hoe zij tegen de afdeling aankijken. Vraag mensen wat ze er zelf van vinden. Wat zouden zij als leidinggevende zelf veranderen?

 

Dat leidt vaak tot interessante inzichten. Vanuit die kant kijk je vervolgens ook naar de strategie. Wat vinden zij belangrijke punten voor de strategie? Wat gaat er goed en wat niet? Daar haal je meer informatie uit dan menigeen denkt. Zo krijg je inzicht in verschillende perspectieven en ontdek je de gemeenschappelijke factor daarin, waardoor je van het geheel een groter succes kan maken.” – Gerard Grouve.

Ook het vermogen om duidelijke prioriteiten te stellen die de strategie ondersteunen is een belangrijk ingrediënt voor het succes van een leiderschapsteam. Dat is vaak geen eenvoudige taak, omdat veel teams constant onder druk staan om te presteren en te produceren.

Succesvolle teams:

 • Besteden 54% meer tijd aan het bepalen van de richting en het opstellen van een visie die dient als leidraad voor beslissingen met betrekking tot de middelen van een organisatie.
 • Besteden veel minder tijd aan het blussen van branden op operationeel niveau, maar focussen hun oplossingen op tactisch niveau (middellange termijn).

Een essentieel deel van het stellen van prioriteiten stellen kan zo simpel zijn als bepalen wanneer het team samenkomt en welke onderwerpen ze bespreken. Dat voorkomt afleiding en verkleint de kloof tussen strategie en uitvoering.

“Als je een succesvol team hebt dat ook begaan is met de strategie, dan kom je verder. Zorg daarom dat je strategie voldoende uitnodigt. Zorg dat het geen ver-van-mijn-bed-show is waarvan medewerkers zich afvragen wat het management nu weer bedacht. Dan kom je niet verder.” – Gerard Grouve.

Vorm de toekomst zelf

De meest succesvolle teams creëren hun eigen toekomst, in plaats van vooral te reageren op gebeurtenissen. Dat doen ze door:

 • 25% meer tijd te besteden aan het identificeren van de behoeften en verwachtingen van stakeholders en deze actief te managen.
 • Bijna 15% meer tijd te besteden aan plannen voor de toekomst en richting te geven, een visie te creëren en hun strategie te bepalen.
 • Dusdanig op veranderingen in het heden te reageren en zo de onderneming positioneren voor toekomstig succes.

Praktische tips om de kloof tussen strategie en uitvoering te dichten

kloof-dichten-strategie-uitvoering

Pas op voor de kloof. Bron: Unsplash

 • Kijk heel bewust naar de meest zinvolle tijdsbesteding van een team.
 • Besteed meer tijd aan het vertalen van een strategie in duidelijke en haalbare doelen
 • Betrek de hele organisatie.
 • Besteed meer tijd aan interactie met stakeholders en zie nieuwe kansen of speel in op mogelijke belemmeringen.
 • Kijk vooral naar de toekomst en besteed minder tijd aan het blussen van brandjes.

“Ook meer training en opleiding is essentieel. Stilstand is achteruitgang. Een profvoetballer traint ook elke dag om beter te worden. We denken vaak dat het allemaal maar zomaar naar ons toekomt, maar dat gaat niet. Je zult daar wat voor moeten doen en bij moeten blijven. Ik ben veel bezig om mensen te motiveren om meer trainingen te volgen, of om sessies te doen met bedrijven waar je mee samenwerkt. Dat geldt vooral voor medewerkers op de werkvloer. Je kunt natuurlijk niet iedereen motiveren, maar mensen wel een spiegel voorhouden.” – Gerard Grouve.

Neem eens een ​​kijkje in de agenda van de teambijeenkomsten in de afgelopen zes tot twaalf maanden. Stel jezelf dan de volgende vragen:

 • Welk percentage van de tijd besteedde het team aan het oplossen van problemen die ook op een niveau lager op te lossen waren?
 • Hoeveel besteedde het team aan het proactief nadenken over de toekomst van de branche, het bedrijfsmodel, regelgeving en de consument of klant?
 • Welk percentage van de tijd besteedde het team aan het vergroten van de betrokkenheid met de organisatie? En hoe zit het met de belangrijke stakeholders of investeerders? Weet het team wat hun behoeften zijn?

“Zoek je investeerders? Kijk dan goed naar welke andere bedrijven dat al succesvol doen. Wat zijn hun kernwaarden? Waar focussen die bedrijven richting de toekomst op? Ga eens in gesprek en vraag investeerders wat zij in een bedrijf aantrekkelijk vinden. Durf je op een gegeven moment ook kwetsbaarder op te stellen. Hoofdzaak is voor veel investeerders natuurlijk rendement maken, maar veel investeerders kijken ook naar andere zaken, zoals een maatschappelijk belang of het imago dat een bepaalde investering hen oplevert.” – Gerard Grouve.

Maar misschien wel het allerbelangrijkste, stel jezelf de vraag: “Voerden we onze strategie met succes uit?”

Als je een succesvol team hebt dat ook begaan is met de strategie, dan kom je verder. Zorg daarom dat je strategie voldoende uitnodigt. Zorg dat het geen ver-van-mijn-bed-show is waarvan medewerkers zich afvragen wat het management nu weer… Klik om te Tweeten

Wellicht ook interessant voor je:

Share This